JTS Staniszewski PHU HEKA. Wyposażenie warsztatów samochodowych i Stacji Kontroli Pojazdów.

START

NOWOŚCI

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW

WYPOSAŻENIE SKP

PODNOŚNIKI SAMOCHODOWE

MYJNIE SAMOCHODOWE

MYJNIE PRZEMYSŁOWE

KONTAKT

 
   

ODSYSACZ SPALIN SAMOCHODOWYCH BEL-SSAK

   

   

drukuj | prospekt | zamów

Odsysacz spalin BEL-SSAK służy do usuwania z garaży spalin samochodowych emitowanych przez pojazdy o stałym miejscu garażowania np. straży pożarnych, gdzie wymagana jest pełna gotowość pojazdów do szybkiego opuszczenia pomieszczenia. Wyciąg może być stosowany do pojazdów posiadających rurę wydechową z boku lub tyłu pojazdu.

 

Zespół wyciągowy składa się z belki jezdnej - prowadnicy podwieszonej do sufitu (zalecana wysokość ok. 4 m), po której porusza się wózek jezdny z podłączonym do niego elastycznym przewodem ssącym. Pionowy odcinek posiada zamontowany uchwyt z wbudowanym elektromagnesem służącym do przymocowania przewodu elastycznego do zwory umocowanej na boku karoserii samochodu. Wewnątrz przewodu elastycznego jest umieszczony przewód elektryczny doprowadzający prąd do elektromagnesu. Na końcu przewodu zamocowana jest odpowiednio ukształtowana ssawa fajkowa.

 

Zworę na ścianie karoserii umieszcza się w takim miejscu, aby ssawa fajkowa znajdowała się naprzeciw wylotu rury wydechowej, z niewielkim dystansem. Dystans ten powinien zapewnić bezpieczne podłączenie ssawki. W momencie wyjazdu pojazdu z garażu, wózek odsysacza przesuwa się po prowadnicy.

 

Na wózku znajduje się wyłącznik krańcowy, który powoduje automatyczne odłączenie elektromagnesu ssawy od pojazdu. Zostanie ona podciągnięta do góry przez sprężynę umieszczoną wewnątrz przewodu elastycznego. Nieruchomą końcówkę przewodu elastycznego należy podłączyć do instalacji wyciągowej.

wyciąg spalin BEL-SSAK

 

Zaleca się współpracę odsysacza z wentylatorem dachowym lub kołnierzowym. Wentylator wyciągowy może być uruchamiany ręcznie lub drogą radiową, przy wykorzystaniu nadajnika radiowego. Pozostałe elementy wyposażenia elektrycznego to: zespół elektryczny ZE-SSAK, odbiornik radiowy i zespół pomocniczy. Przy wyjeździe samochodu z garażu nastąpi samoczynne wyłączenie wentylatora. Po powrocie samochodu wentylator włącza się samoczynnie przed wjazdem do garażu. Czas opóźnienia, po którym nastąpi wyłączenie wentylatora, może być regulowany.

 

SZCZEGÓŁY W PROSPEKCIE

   

 

 

 

 

tel. +48 601 21 33 88

e-mail: heka@supermedia.pl

START | MAPA STRONY | DOWNLOAD | KONTAKT

internet: www.heka.warszawa.pl

www.podnosniki.warszawa.pl

 

© 2005-2016 PHU HEKA Janusz Tadeusz Staniszewski

 

  statystyka